AKTUALNOŚCI

18,09,2018       Spotkanie Formacyjne

temat:  „Prosta modlitwa, która zmienia życie

                        +

Ropoczynamy Nowy Rok Formacyjny

Do zobaczenia we wtorek 4.09.2018. 

O godzinie 18.00

 

 

 

najbliższą sobotę nasza wspolnota prowadzi wyjście na Hale Krupową w ramach Ewangelizacji w Beskidach. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej wędrówki.

Zdjęcie użytkownika Ewangelizacja w Beskidach.

Spotykamy się 4.08.2018r. o godz. 7.00 na parkingu supermarketu Lidl w Żywcu przy ulicy Komonieckiego 17. Jedziemy własnymi samochodami do miejscowości Skawica Sucha Góra. Parkujemy samochody na parkingu przy OSP Skawica Sucha Góra. Wędrujemy niebieskim szlakiem (1g.31m.) na Przełęcz Kucałową a następnie szlakiem czarnym (5min.) do schroniska na Hali Krupowej. Czas wędrówki 1 godzina 36 minut. (3,3km)

 

 

Plan Ewangelizacji w Beskidach na rok 2018:

Oprócz sobotnich wyjść w góry, w każdy poniedziałek wakacji po Mszy Świętej wieczornej (Msza o godz. 18:00), zapraszamy do namiotu przy domu rekolekcyjnym na "Wieczór Chwały" w ramach Ewangelizacji w Beskidach.

Zdjęcie użytkownika Ewangelizacja w Beskidach.

 

Konferencja ks.Przemka Guziora

w zakładce Multimedia

 

 

Zdjęcie użytkownika Miłość i Łaska Chrystusa.

 

https://www.facebook.com/miloscilaskachrystusa/photos/a.276939619103252.66402.248058225324725/1253143918149479/?type=3&theater

 


 

Dzisiaj rozpoczynamy

Nowenne do Ducha Świętego o postęp świętości.

Dzień pierwszy

Duchu Święty, Duchu Ożywicielu i Uświęcicielu! Ty zstępujesz do wybranych serc dzieci Ojca w niebie i przyjaciół Jezusa Chrystusa ze stwórczą i uświęcającą mocą. Chcesz wspomagać i wspierać naszą słabość i nieudolność ludzką w drobnych sprawach i trudnościach codziennego życia, ale i w wielkiej duchowej walce o królestwo Boże na ziemi.

    Proszę zejdź do mojego serca, uzdrów je i ukształtuj na swój obraz. Uczyń mnie szczęśliwym i dobrym człowiekiem, bo gdy ja będę wypełniony pokojem, stanę się skuteczny w przekazywaniu tego pokoju innym.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 

Dzień drugi

PROŚBA O DAR MĄDROŚCI

„Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: Któż więc może się zbawić?. Jezus spojrzał na nich i rzekł: „ U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19, 25-26)

  Martwię się o to, by kontrolować bieg zdarzeń, przewidywać przyszłość, precyzyjnie planować… Takie nastawienie rodzi we mnie nadmierne napięcie. Ono podpowiada mi, że moja troska to nie tylko poważne podejście do życia. To również dowód mojego zbyt racjonalnego nastawienia. Na to, co się dzieje, patrzę jedynie po ludzku, dlatego często nie dostrzegam rozwiązań możliwych dla Boga.

MODLITWA:

Duchu Święty, napełnij mnie Twoją mądrością, abym umiał patrzeć na otaczającą mnie rzeczywistość przez pryzmat wiary. Daj mi ducha Jezusa, abym nie zatrzymywał się tylko na tym, co mogę zrozumieć i pojąć ludzkim umysłem, lecz pamiętał, że Bóg widzi i wie więcej niż ja, dlatego mogę się na nim oprzeć.

Chwila modlitwy w ciszy

 

Dzień trzeci

PROŚBA O DAR ROZUMU

„Głupi [już] z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy” (Mdr 13,1)

    Jestem dobrze wykształcony. Skończyłem szkoły, kursy, szkolenia. W miarę możliwości wciąż doskonalę swoje umiejętności. Wiem coraz więcej i sprawia mi to radość. Mało tego, cieszę się również z osiągnięć ludzkości jako takiej – chętnie korzystam z wynalazków, które ułatwiają mi życie i czynią niezapomnianym czas przeznaczony na rozrywkę. Nie uważam przy tym, że nauka stoi w sprzeczności z wiarą, a jednak…

MODLITWA:

Duchu Święty, przyjdź dziś do mnie z darem rozumu, abym nie zapomniał o Tobie – Twórcy tego, co sprawia mi tyle radości. Spraw by dobra ziemskie, materialne i umysłowe, tak wspaniałe i bogate, nigdy nie zatrzymały mnie w drodze do Ciebie, nie skradły i nie uwięziły mojego serca. Ilekroć niedomagam, przychodź i mnie wyzwalaj.

Chwila modlitwy w ciszy

 

Dzień czwarty

PROŚBA O DAR RADY

„Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu” (Pwt 30, 19b-20a)

    Bardzo dużo decyzji odkładam na później. Zwłaszcza tych, w których muszę określić wyraźnie moje stanowisko wobec kwestii moralnych. To nie ze złej woli, po prostu moje sumienie się waha. Wskazówka mojego wewnętrznego kompasu nie chce się uspokoić. Szarpią mną wątpliwości, a ślepe posłuszeństwo nauce Kościoła mi nie odpowiada.

MODLITWA:

Duchu Święty, Ty jesteś twórcą moralnego porządku i harmonii. Stworzyłeś mnie i obdarzyłeś konkretnym programem życia i tylko wierność mojej prawdziwej naturze sprawi, że poczuję się spełniony i szczęśliwy. Włóż w moje serce dar rady – umiejętność odróżniania dobra od zła, wyczuwania trucizny i unikania jej dla mojego dobra oraz pragnienie poddania się Twojej woli odczytywanej przez wspólnotę Kościoła.

Chwila modlitwy w ciszy

 

Dzień piąty

PROŚBA O DAR MĘSTWA

„ A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: „Nie słyszysz jak wiele zeznają przeciw Tobie?” On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak, że namiestnik bardzo się zdziwił” (Mt27,12-14)

    Mój chroniczny lęk usztywnia mi ciało i jest przyczyną codziennych dolegliwości. W stresowych sytuacjach nie jestem sobą, wycofuję się i milknę, zaczynam wątpić w ludzi, izoluję się. Szukając poczucia bezpieczeństwa uciekam w poczucie winy i krzywdy. Czyżbym nie miał wystarczająco dużo pewności siebie, żeby czuć się swobodniej? Trochę bardziej na luzie? Z dystansem?

MODLITWA:

Duchu Święty, ukształtuj we mnie ducha wojownika. Zajmij mnie wewnętrznie tak, abym przestał koncentrować się na lęku, który w sobie noszę. Naucz mnie, że drugą stroną bohaterstwa jest zawsze strach, bez którego odważny czyn nigdy nie zostałby nazwany odważnym. Napełnij mnie darem męstwa, abym nie bał się życia

Chwila modlitwy w ciszy

 

Dzień szósty

PROŚBA O DAR UMIEJĘTNOŚCI

„Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci siedmiu synów i zniosła to mężnie. […] Mówiła do nich: „[…] Stwórca świata […], który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego, że wy gardzicie sobą teraz dla Jego praw. (2Mch 7,20.23)

    Czy są dowody na życie wieczne? Co to znaczy, że Maryja była niepokalanie poczęta? Czy piekło istnieje? Czy ktoś do niego trafił? Czy Jezus faktycznie zmartwychwstał? Jeśli tak, to jakie to ma znaczenie dla mojego życia? Czasem wydaje mi się, że te pytania pozostaną na zawsze bez odpowiedzi…

MODLITWA:

Duchu Święty, włóż w moje serce zdolność do przenikliwego rozumienia wiary, którą wyznaję. Niech prawdy, w które wierzę, nie pozostają martwe i bezowocne dla mojego życia. Pomóż mi postawić Ciebie na pierwszym miejscu, tak by wszystko inne znalazło się na właściwym. Uzdolnij mnie do decyzji motywowanych wiarą.

Chwila modlitwy w ciszy

 

Dzień siódmy

PROŚBA O DAR POBOŻNOŚCI

„Ojcze chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata” (J17,24)

„Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje” (J17,10)

    Moi rodzice nie byli najlepszymi wychowawcami. Przyrzekłem sobie nie powtarzać ich błędów. Może do dziś nie jestem sobą, chcąc udowodnić im coś moim życiem. Brak czułości, uwagi, opieki, zwykłych codziennych radości i beztroski odbijają się dziś na moim obrazie Boga. Czy moje serce będzie kiedyś zdrowe?

MODLITWA:

Duchu Święty, Ty potrafisz zabliźnić moje rany, uleczyć uczucia, pomóc w podjęciu wysiłku przebaczenia. Rozpal moje serce darem pobożności, abym mimo trudnych doświadczeń, nie czuł się samotny i oszukany. Niech Twoja miłość udzielona mi w darze pobożności nadrobi zaległości, z powodu których cierpi moje serce. Niech Twoja cierpliwość i wierność dają mi poczucie bezpieczeństwa, bezwarunkowej akceptacji mojej osoby i poczucie sensu życia.

Chwila modlitwy w ciszy

 

Dzień ósmy

PROŚBA O DAR BOJAŹNI BOŻEJ

„Arcykapłan zapytał apostołów: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? Odpowiedział Piotr i apostołowie: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. […] Odchodzili sprzed Sanchedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa.” (Dz 5, 27b-29.41)

    Nazywam to obowiązkami religijnymi. Zobowiązaniem, które muszę wypełnić, by nie popaść w niełaskę. Ja słucham Boga – On pomaga mnie. Gdybym zdecydował się na niewierność, bałbym się, że spotka mnie słusznie Boża kara – Bóg wycofa swoje błogosławieństwo, bo wiąże nas obustronna umowa… Jak często myślę tak o mojej relacji z Bogiem?

MODLITWA:

Duchu święty, napełnij mnie bojaźnią Bożą, która się Ciebie nie lęka. Odbierz mi ducha kupca, a daj mi serce kochające. Usuń z mojej służby wszelką interesowność i daj przeżyć wolność dziecka Bożego. Uwolnij mnie z ciążących kajdan obowiązków i napełnij radością przebywania w obecności najlepszego z ojców.

Chwila modlitwy w ciszy

 

Dzień dziewiąty

PROŚBA O 7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Duchu Święty, Ty mnie uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą, pocieszasz, gdy jestem słaby i bezradny. Wprowadź mnie głęboko do swojego serca i uczyń podobnym do Jezusa, mojego Brata i Zbawiciela.

Duchu Święty proszę Cię o dar mądrości, abym wszystko oceniał w świetle wiary i postępował w duchu Chrystusa.

Duchu Święty, proszę Cię o dar rozumu, abym pojął, że dobra stworzone nie zaspokoją wszystkich moich pragnień.

Duchu Święty, proszę Cię o dar umiejętności, abym poznał i pokochał prawdę o Bogu objawianą mi prze Ciebie.

Duchu Święty, proszę Cię o dar rady, abym rozróżniał dobra prawdziwe i fałszywe oraz postępował według poznanej prawdy.

Duchu Święty, proszę Cię o dar męstwa, abym niepotrzebnie się nie bał i w każdej sytuacji liczył na pomoc Boga i Jego przychylność.

Duchu Święty, proszę Cię o dar pobożności, abym w Bogu widział najlepszego Ojca i dbał o dziecięcą postawę serca – ufność i oddanie.

Duchu Święty, proszę Cię o dar bojaźni Bożej, abym przywileju bycia dzieckiem Bożym nie postrzegał jedynie w kategorii obowiązków, ale potrafił się nim cieszyć w prostocie serca.

    Otwieram się na Twoje przyjście, Duchu Pocieszycielu. Jestem gotowy przyjąć skarby, z którymi do mnie przychodzisz, a nade wszystko Ciebie samego. Udziel mi teraz swojego błogosławieństwa. Niech ono przemienia mnie w Jezusa, a świat wokół mnie w królestwo Boże.

Chwila modlitwy w ciszy

 

 

  

 

 

 

 

......................................................

 

Kochani! Organizujemy w sobotę 5.05.2018 wycieczkę samochodowo - pieszą w Diery na Słowacji. Dojazd na miejsce trwa ok. 2 godz. wędrówka piesza 6 godz. przez wodospady z widokiem na Tatry. Zbiórka godz. 5:50 na parkingu przy kościele św. Floriana, wyjazd godz. 6:00. Powrót wieczorem.

Diery Słowacja

 

 

 

W najbliższą sobotę 28,04,2017, odbędą się rekolekcje dla naszej wspólnoty.
Prowadzić je dla nas będzie wspólnota

Mocni w Duchu z Łodzi

Rozpoczynamy o 9,45 i kończymy o 18-tej mszą św. o uzdrowienie.

W niedziele od 10 do 12 tej warsztaty.

Chętnych do uczestnictwa w rekolekcjach, prosimy o zgłoszenie tego do Bożenki lub ks.Przemka.

+

 

 

 

20 kwietnia o 19.00 Droga Krzyżowa ulicami Zabłocia.

 

21 kwietnia o 18.00 rozpocznie się w naszym kościele Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie.

 

Zmiana terminu spotkań

 

Kochani, w kwietniu nasze spotkania odbędą się nie tak jak zwykle, w pierwszy i trzeci wtorek, lecz w drugi i czwarty.

10 - 04 - 2018 - o godzinie 18,00 - Msza święta z modlitwą o uzdrowienie.

24-04-2018  - spotkanie formacyjne, które rozpoczniemy mszą św. o godzinie 18 -tej.

 

 

W dniach od 9 do 11,03,2018  odbyły się dla naszej wspólnoty, warsztaty prorockie.

Zamieszczamy zapis audio konferencji tam wygłoszonych,

są one skierowane do "WSZYSTKICH" we wspólnocie.
1 Kim prorocy są dla Boga?

http://www.sluzebnicaducha.pl/files/Warsztaty/1_Kim_prorocy_sa_dla_Boga.m4a

 
2 Jakim Człowiekiem jest prorok Starego Testamentu?
http://www.sluzebnicaducha.pl/files/Warsztaty/2_JakimCzlowiekiemJestProrokST.m4a

 

3 Jak Kościół rozpoznawał prawdziwych proroków?
http://www.sluzebnicaducha.pl/files/Warsztaty/3_JakKosciolRozpoznawalPrawdziwychProrokow.m4a

 

4 Jakie są formy prorocze?
http://www.sluzebnicaducha.pl/files/Warsztaty/4_JakieSaFormyProrocze.m4a

 
5 Jak rozpoznawać proroczy dar?

http://www.sluzebnicaducha.pl/files/Warsztaty/5_Jak_rozpoznawac_proroczy_dar.m4a


6 Jak przyjmować treści proroctwa?

http://www.sluzebnicaducha.pl/files/Warsztaty/6_JakPrzyjmowacTresciProroctwa1.m4a

 

7 Jakie jest miejsce proroków we wspólnocie ludu Bożego?

http://www.sluzebnicaducha.pl/files/Warsztaty/7_Jakie_jest_miejsce_prorokow_we_wspolnocie_ludu_Bozego.m4a

 

 8 Wskazówki, które pomogą używać dary proroctwa.
http://www.sluzebnicaducha.pl/files/Warsztaty/8_WskazowkiJakiePomogaUzywacDaruProroctwa.m4a

 

P.S. Nagranie z modlitwy, o dar proroctwa i nasze dyskusje, nie będzie upublicznine.

Osoby zainteresowane, proszę o kontakt osobisty.

Piotr 12,03,2018.

 

 

 

Zdjęcie użytkownika Służebnica Ducha. 

25-02-2018 - w zagrodzie ukazały się nowe wiersze Mirki Sz.

 

Kochani, dla tych którzy nie mogli być na ostatnim spotkaniu, w zakładce Multimedia" zamieściliśmy plik audio z zarejestrowaną konferencją ks. Marcina  "Głoszenie Ewangelii"

 

Ks. Marcin "Głoszenie Ewangelii"

 

Zdjęcie użytkownika Służebnica Ducha.

 

Zdjęcie użytkownika Piotr Stolarczyk.

 

 

 

Zapraszamy na spotkanie 23 stycznia po mszy świętej o godz. 18.00

Zdjęcie użytkownika Niedziela Ewangelizacyjna w Żywcu. 

Zdjęcie użytkownika Służebnica Ducha.

+

W zagrodzie nowe wpisy.

+

W zakładce Multimedia pojawiło się nowe nagranie z konferencji ks. Tomasza

"Wyzwania współczesnego świata" 

 

 

 

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY  

Spotkanie formacyjne - "Wyzwania współczesnego świata" 

 

19.12.2017 godz 18,45

Prosimy przeczytać fragment Adhortacji strona 36 do 52

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY


NA MSZĘ ŚWIĘTĄ W 4 ROCZNICĘ POWSTANIA
NASZEJ WSPÓLNOTY.


8 GRUDNIA w PIATEK o 18.00 - !!! nie we wtorek jak zwykle !!!


PO MSZY ZAPRASZAMY NA AGAPĘ.

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY  20.11.2017 

 

 Image may contain: text and outdoor

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY  31.10.2017

Image may contain: one or more people and text

 

 SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY  09.10.2017

Image may contain: one or more people and text

 

TERMINARZ SPOTKAŃ NA ROK FORMACYJNY 2017/2018  26.09.2017

Szczegółowy terminarz naszych spotkań na rok formacyjny 2017/2018 już na stronie kliknij

Przypominamy, że w tym roku zmieniliśmy dzień naszych spotkań i spotykamy się w każdy 1 wotrek miesiąca o godzinie 18:00, oraz w każdy 3 wtorek miesiąca o godzinie 18:45.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY :)

 

ZMIENIAMY DZIEŃ NASZYCH SPOTKAŃ  25.08.2017

W nadchodzącym roku formacyjnym, nie będziemy spotykać się tak jak to do tej pory w 1 i 3 środę miesiąca, lecz w 1 i 3 wtorek.

Najbliższe spotkanie już we wtorek 05.09.2017. Serdecznie wszystkich zapraszamy na mszę z adorcją na godzinę 18:00.

 

 EWANGELIZACJA W BESKIDACH 20.06.2017

Serdecznie wszystkich zapraszamy, już tradycyjnie na ewangelizacje w beskidach.

Nasza wspólnota ma w tym roku zaszczyt poprowadzić mszę na górze Żar dnia 08.07.2017, aby dowiedzieć się więcej kliknij

Zdjęcie użytkownika Ewangelizacja w Beskidach.

 

 NOWE INFORMACJE 20.06.2017

Konferencja ks Klaudiusza z dnia 31.05.2017 - "Uczynki miłosierdzia co do ciała" już na stronie kliknij

Konferencja ojca Bogdana z dnia 07.06.2017 - "Uczynki miłosierdzia jako fundament służby" już na stronie kliknij 

 

 

NOWE INFORMACJE 20.04.2017

Konferencja księdza Grzegorza z dnia 19.04.2017 - "Jezus wzór sługi Pańskiego"  już dostępna kliknij

Z radością informujemy, że nasza diakonia charytatywna już kolejny rok rozdała paczki dla potrzebujących na święta Wielkanocne

 

PALMY WIELKANOCNE 02.04.2017

Z radością informujemy, że po naszym najbliższym spotkaniu, czyli w środę (05.04.2017), będzie możliwość zakupienia palm wielkanocnych w salkach katechetycznych, wykonanych  przez naszą wspólnotę:)

Zdjęcia z tworzenia palm :)  kliknij

 

KILKA NOWYCH INFORMACJI 24.03.2017

Konferencja Ks. Romana Berke już dostępna kliknij

25.03.2017 Zwistowanie Pańskie kliknij

07.04.2017 Ekstremalna Droga Krzyżowa kliknij

 

NOWE MATERIAŁY NA STRONIE 20.02.2017

W zakładce "Multimedia" dostępna nowa konferencja :

Zadania i rola sługi - konferencja ks. Kamila z dnia 15.02.2017 kliknij

 

MSZA ŚWIĘTA I ADORACJA Z MODLIWĄ O MIŁOŚĆ 11.02.2017

W imieniu księdza Grzegorza Piekiełko, zapraszamy serdecznie na mszę świętą z adoracją  i modlitwą o miłość, w dniu 14 lutego na godzinę 18:00 do Parafi Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku- Białej w Straconce.

Image may contain: cloud and sky

JEŚLI CHCESZ DOŚWIADCZYĆ PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI NIE PRZEGAP TEJ SZANSY ! Młodzież i Schola zapraszają na Mszę świętą i adorację z modlitwą o Miłość! W ten wyjątkowy wieczór przyjdź do Tego, który jest najdoskonalszą, najpełniejszą i najpiękniejszą Miłością! Nieważne czy masz męża lub żonę, narzeczonego lub narzeczoną, chłopaka lub dziewczynę, jesteś singielką lub singlem. Nieważne czy jesteś zakochany, znalazłeś miłość, czy może cały czas jej szukasz - po prostu zaczerpnij u jedynego pewnego Źródła! Daj się porwać walentynkowemu szale miłości i poczuj się kochany najmocniej na całym świecie! ❤ Po prostu przyjdź i doświadczaj oraz ucz się Miłości doskonałej, aby kochać bardziej :)

 

ADORACJA WIECZYSTA W NASZEJ PARAFII10.02.2017

Serdecznie wszystkich zapraszamy na całodniową adorację, która odbędzie się w poniedziałek 13.02.2017. Nasza wspólnota poprowadzi adoracje od godziny 12 do 13.
Więcej informacji kliknij

 

NOWE ZDJĘCIA W GALERII 07.02.2017

Serdecznie zaprszamy do obejrzenia zdjęć:

Ferie z Oratorium Owiczeka Część 1 Część 2

29.01.2017 Kulig kliknij

04.02.2017 Wyjazd na narty Część 1 Część 2

 

NOWE MATERIAŁY NA STRONIE 25.01.2017

W zakładce "Multimedia" dostępne kolejne dwie konferencje :

1. Sługa słuchający nauki Jezusa, aby móc przekazywać ją dalej - konferencja ks. Marka z dnia 18.01.2017 kliknij

2. Konferencja siostry Floriany z dnia 16.12.2016 kliknij

W zakładce "Materiały" nowa ulotka kliknij

 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE 02.01.2017

   Niech Nowy Rok niesie blaski
   Bożej chwały, Bożej łaski, a
   blask gwiazdy betlejemskiej
   świeci wśród wędrówki ziemskiej!

 

PACZKI DLA RODZIN W POTRZEBIE, Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 02.01.2017

Tradycyjnie już nasza diakonia charytatywna przygotowała paczki dla rodzin w potrzebie na święta Bożego Narodzenia. W tym roku udało się obdarować 24 rodziny oraz osoby chore i samotne, to wszystko dzięki ludziom dobrego serca.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć kliknij

 

OZDOBY ŚWIĄTECZNE 17.12.2016

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, diakonia charytatywna przygotowała dla naszej wspólnoty dar serca w postaci stroików i ozdób świątecznych, którymi chciała każdego obdarować. Każdy będzie mógł wybrać stroik dla siebie już w tą środę, po naszym spotkaniu w salce katechetycznej :) Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z realizacji kliknij

 

NOWE ZDJĘCIA W GALERII 13.12.2016

Serdecznie zaprszamy do obejrzenia zdjęć:

Rekolekcji w Koniakowie Część 1 Część 2

Urodziny Księdza Przemka kliknij

Wizyta u Księdza Grzesia kliknij

 

NOWE ŚWIADECTWA 13.12.2016

Kolejne świadectwa na stronie :) Zaprszamy do lektury,  kliknij

 

ŚRODOWE SPOTKANIE 05.12.2016

Przypominamy o naszym środowym spotkaniu: "Eucharystia z zawierzeniem wspólnoty Matce Najświętszej", tym razem wyjątkowo zaczynamy Mszą Święta o godznie 19:30.

 

3 ROCZNICA POWSTANIA WSPÓLNOTY 05.12.2016

Kochani tworzymy wszyscy tą wspólnotę, to piękne dzieło.
Każdy z nas jest ważny i wyjątkowy.
Jesteśmy cudem naszego Pana, który każdego kocha tak samo, nikogo nie wyróżnia.
Każdemu z nas szepcze do ucha " jesteś moim najukochańszym dzieckiem, najpiękniejszym dziełem mych rąk, jesteś moim skarbem" Dlatego życzenia należą się każdemu, byśmy trwali w tej wspólnocie pomagali sobie nawzajem, wspierali, podnosili tych którzy upadli, czerpali z wiedzy,Księży i Animatorów, mieli odwagę by dzielić się swymi przemyśleniami i świadectwami, bo każde wypowiedziane słowo trafia do kogoś i może odmienić czyjeś życie. Dlatego wszystkim razem i każdemu z osobna SZCZĘŚĆ BOŻE !

Klawisz ESC zamyka okno

 

KOCHANI PRZYPOMINAMY 30.11.2016

1. Wyjazd w piątek - spotykamy się o 18.00 przed kościołem św. Floriana w Żywcu Zabłociu
2. W piątek wieczorem przewidziana jest Eucharystia :)
3. Bardzo prosimy, aby w miarę możliwości skorzystać wcześniej ze spowiedzi :)
4. Pamiętajmy o: Piśmie Świętym, a także przyziemnych rzeczach, jak: butach na zmianę i kubeczkach , pościeli lub śpiworach, dla dzieci proponujemy zabrać akcesoria do zabawy na śniegu ;)
5. NO i najważniejsze - informujemy, że BĘDZIE PRZYTULNIE :) ;) :)

*plan jest poglądowy i może ulec zmianie :)

 

KONFERENCJA "SŁUŻBA JAKO WIERNOŚĆ BOGU I JEGO PRZYKAZNIOM " 19.11.2016

W zakładce "MULTIMEDIA" jest już dostępna konferencja ks. Tomasza kliknij

 

REKOLEKCJE WSPÓLNOTOWE 17.11.2016

Jak dobrze wiecie 2-4 grudnia, odbędą się rekolekcje wspólnotowe :) Przypominamy, że zapisy kończą się dnia 20 listopada.

 

 

NOWE MATERIAŁY NA STRONIE 11.11.2016

Konferencja księdza Ariela "Maryja Służebnica Pańska" wygłoszona na naszym spotkaniu formacyjnym, w dniu 19.10.2016, już dostępna w zakładce " Multimedia" kliknij

Ulotka "Bałwochwalstwo" już dostępna w zakładce "Materiały" ulotka 1 ulotka 2

 

EUCHARYSTIA ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE 31.10.2016

 Serdecznie zapraszamy :)

 

Akcja Światełko 19.10.2016

W dniu 22.10.2016 (sobota) o godzinie 15:00, spotykamy się przed cmentarzem parafialnym w Żywcu Zabłociu. Wspólnie pomodlimy się za duszę zmarłych oraz posprzątamy groby które tego wymagają. Prosimy o zabranie ze sobą zniczy oraz rękawic. W przypadku brzydkiej pogody modlimy się indywidualnie w domach. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

 

WIĄZANKI Z OKAZJI DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 15.10.2016

W związku ze zbliżającym się dniem wszystkich świętych, nasza diakonia charytatywna wykonała własnoręcznie piękne wiązanki na groby. Efekty pracy będzie można zobaczyć na żywo po naszym środowym spotkaniu tj. 19.10.2016 w salce katechetycznej.

Już dziś zapraszamy do obejrzenia zdjęć z realizaji. kliknij

 

 

DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO 07.10.2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich, w sobotę dnia 15.10.2016 na Mszę Świętą, na godzinę 18:00 z okazji Dnia Dziecka Utraconego. Msza poprzedzona będzie różańcem o godzinie 17:15, który również będzie prowadzony przez naszą wspólnotę.

 

 

POWSTAJE WSPÓLNOTOWA BIBLIOTEKA 06.10.2016

Już niebawem ruszy wspólnotowa bliblioteka :) Jeżeli chcesz się podzielić jakąś ciekawa książką lub filmem, prosimy o kontakt z Celiną P., Beatą S. lub księdzem Przemkiem. Więcej szczegółów już wkrotce.


NOWE ZDJĘCIA GALERII 06.10.2016

Zdjęcia z zakończenia XV Tygodnia z Ewangelią, zapraszamy do obejrzenia :) kliknij

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 30.09.2016

Serdecznie wszystkich zapraszamy dnia 5.10.2016 do naszego kościoła, na godzinę 19:15

 

XV TYDZIEŃ Z EWANGELIĄ 26.09.2016

Serdecznie wszystkich zapraszamy :) Aby zapoznać się z przebiegiem w:

Żywcu kliknij

Diecezji Bielsko-Żywieckiej kliknij

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA SIĘ DO ODCZYTANIA CZYTAŃ MSZALNYCH 21.09.2016

Nasza diakonia Liturgiczna, dla zainteresowanych przygotowała, zasady czytań mszalnych :) 

Zapraszamy do lektury kliknij

 

PACZKI DLA DZIECI NA NOWY ROK SZKOLNY 20.09.2016

Nasza diakonia charytatywna, już tradycyjnie przygotowywała paczki na nowy rok szkolny :)

 

NOWE ZDJĘCIA W GALERII 13.09.2016

11.09.2016 Wycieczka rowerowa , zapraszamy do obejrzenia :) kliknij

03.09.2016 Wyjazd do Kalwarii , zapraszamy do obejrzenia :) kliknij

31.08.2016 Pożegnanie księdza Grzegorza  , zapraszamy do obejrzenia :) kliknij

 

WYCIECZKA ROWEROWA :) 10.09.2016

Serdecznie wszysktich zapraszamy na wycieczkę rowerową. Wyjazd jutro, tj. niedziela 11.09.2016, o godzinie 14:00 spod naszego kościoła. Następnie przejazd i Koronka w Lesnej o godzinie 15:00 i na zakończenie ognisko w Zimniku. Prosimy o zabranie kiełbasek, herbaty, ciasta i dużo radości :)

 

 TERMINARZ SPOTKAŃ NA 2016/2017 07.09.2016

Nowy terminarz już dostępny :) kliknij

 

MSZA ŚWIĘTA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE 06.09.2016

Serdecznie wszystkich zapraszamy :)

 

 

MSZA ŚWIĘTA ZA KSIĘDZA GRZESIA 27.08.2016

Serdecznie wszystkich zapraszamy dnia 31 sierpnia na godzinię 18:00, na mszę w intencji naszego ukochanego kapłana :) Po mszy agapa :)

NOWE ZDJĘCIA W GALERII 08.08.2016

Kolejne zdjęcia z Hali Lipowskiej, zapraszamy do obejrzenia :) kliknij

 

KORONKA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 08.08.2016

W miesiącu sierpniu modli się grupa 6 (Marta i Marek) w intencji trzeźwości.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy :)
  kliknij

MSZA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE W SZCZYRKU  21.07.2016

Serdecznie wszystkich zapraszamy, w poniedziałek 25.07.2016 na godzine 18:00, do kościołą Św. Jakuba w Szczyrku, gdzie nasza wspólnota poprowadzi Mszę z modlitwą o uzdrowienie. Wyjazd spod naszego kościoła o godzinie16:50.

 

NOWE ZDJĘCIA W GALERII 18.07.2016

02.07.2016 - Ewangelizacja Beskidów - Hala Lipowska, zapraszamy do obejrzenia kliknij

04.07.2016 - Uwielbienie w Rychwałdzie, zapraszamy do obejrzenia kliknij

 

KORONKA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 04.07.2016

W miesiącu lipcu modli się grupa 2 (Kasia) w intencji zmarłych.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy :)
  kliknij

 

EWANGELIZACJA BESKIDÓW 28.06.2016

Wspólne wyjście na Halę Lipowską 02.07.2016r. (s0bota)  godzina 07:00, miejsce spotkania Parking supermarketu Lidl w Żywcu ul. Komonieckiego 17. Jedziemy własnymi samochodami do miejscowości Sopotnia Wielka . Wyruszamy niebieskim szlakiem, czas wędrówki 3 godziny.

Kliknij, aby zobaczyć mapę

 

KILKA NOWYCH INFORMACJI 23.06.2016

Serdecznie wszystkich zaprszamy :)

29.06.2016 - Msza, świadectwo i ognisko :) więcej informacji

02.07.2016 - Ewangelizacja Beskidów - Hala Lipowska więcej informacji

04.07.2016 - Uwielbienie w Rychwałdzie więcej informacji

25.07.2016 - Msza z modlitwą o uzdrowienie w Szczyrku więcej informacji

 

KORONKA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA 02.06.2016

W miesiącu czerwcu modli się grupa 1
(Animatorzy: Monika i Mateusz)
w intencji Światowych Dni Młodzieży.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy :)
  kliknij

 

NOWE ZDJĘCIA W GALERII 01.06.2016

Procesja Bożego Ciała  kliknij

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 25.05.2016

 

 NOWE ZDJĘCIA W GALERII 21.05.2016

Szczyrk kwiecień kliknij

Wisła marzec kliknij

Szczyrk luty kliknij

Spotkania ziomowo - wiosenne kliknij

 

KILKA NOWYCH INFORMACJI 20.05.2016

- Serdecznie wszystkich zapraszamy na Eucharystie z modlitwą o uzdrowienie, która tym razem odbędzie się 31.05.2016, we wtorek, o godzinie 18:00.

- Link do filmu "katoliczka w sądzie", o którym była mowa na ostatnim spotkaniu formacyjnym "Świadectwo"  kliknij

- Zadanie domowe również z ostatniego spotkania:

1. Usiądź w odosobnieniu, w swoim kąciku i zastanów się, jak w Tobie (Twoim życiu, może przez kogoś, albo w jakiejś konkretnej sytuacji) działa Bóg? Zapisz dla siebie 3 – 4 zdania na ten temat. Może podzielisz się tym z innymi?

2. Przeczytaj List świętego Jakuba. Skupiaj się szczególnie na nauczaniu Świętego: W jaki sposób życiem osobistym świadczyć o Jezusie w swoim domu, w swoim środowisku?

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 16.05.2016

 

NOWE ZDJĘCIA W GALERII 12.05.2016

Zdjęcia z pikniku parafialnego, zapraszamy do obejrzenia kliknij

 

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 05.05.2016
Tak samo jak Maryja i Apostołowie w Wieczerniku, pragniemy trwać na wspólnej modlitwie przez 9 dni poprzedzających Dzień Pięćdziesiątnicy.
Codzinnie po mszy wieczornej, start 06.05.2016.
Gorąco wszystkich zapraszamy:)

 

PIKNIK PARAFIALNY 05.05.2016
Serdecznie zapraszamy :)

 

 ZBIÓRKA FANTÓW NA LOTERIĘ 28.04.2016

Jeżeli ktoś chciałby oddać jakieś fanty na loterię, która odbędzie się 08.05.2016 podczas festynu przy naszej parafii, to prosimy o przyniesienie nowych rzeczy na plebanie jutro tj. 29.04.2016 po mszy o godzinie 18:00, lub w niedzielę tj. 01.05.2016 po mszy o godzinie 12:00.

 

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 27.04.2016

 

KILKA NOWYCH INFORMACJI 22.04.2016

1. Kurs "Nowe Życie" w Cieszynie o którym była mowa na ostatnim spotkaniu więcej informacji

2. 25 kwietnia nasza wspólnota prowadzi mszę z modlitwą o uzdrowienie w Szczyrku w kościele św. Jakuba o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy, wyjazd z pod naszego kościoła o godzinie 17:00

3. Serdecznie zapraszamy 14 maja na Wigilię Zesłania Ducha Świętego, która odbędzie się o godzinie 17:45 w kościele w Sporyszu

 

NOWE ZDJĘCIA W GALERII 30.03.2016

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć :)

Droga Krzyżowa 22.03.2016  kliknij 

Paczki Wielkanocne dla potrzebujących  kliknij 

Poniedziałek Wielkanocny ( lany :) ) 28.03.2016  kliknij 

 

SPOTKANIE DIAKONII MUZYCZNEJ I LITURGICZNEJ 21.03.2016

Diakonia liturgiczna i muzyczna informuje, że najbliższe spotkanie będzie przeniesione z 22 na 29 marca. Zapraszamy :)

 

DROGA KRZYŻOWA 20.03.2016

W ten wtorek ( tj.22 marca) msza święta o godzinie 18:00, a następnie Droga Krzyżowa prowadzona przez naszą wspólnotę. Serdecznie wszystkich zapraszamy :)

 

PALMY WIELKANOCNE 14.03.2016

Przypominamy, że na naszym najbliższym spotkaniu, czyli w środę (16.03.2016), będzie możliwość zakupienia palm wielkanocnych, wykonanych  przez naszą wspólnotę:) Pieniądze ze sprzedaży zostaną przekazane na działalność naszej diakonii charytatywnej :) Zdjęcia z tworzenia palm :)  kliknij

 

NOWOŚCI NA STRONIE 07.03.2016

Opis diakonii muzycznej :)  kliknij

Prezentacja z wykładu Marka "Akt oddania się Jezusowi" kliknij

 

KONKURS 04.03.2016

Serdecznie Wam dziękujemy za udział w Konkursie na Anioła Stróża :)
Jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie prace były wyjątkowe i włożyliście w nie dużo serca.

Wszystkim gratulujemy !!! :):):)

Oczywiście dziękujemy osobie, której pracowite ręce postarały się o nagrody :) (zobacz nagrody)

 

DIAKONIA LITURGICZNA 26.02.2016

Serdecznie zapraszamy :)

 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA 26.02.2016

Serdecznie zapraszamy:) więcej informacjii strona , lub facebook :)

KONKURS 23.02.2016

Kochani :) Aniołowy konkurs zakończony!!!
My wiemy kto wygrał,ale....Was potrzymamy jeszcze troszeczkę w niepewności :) zobacz prace z konkursu :)