25.09.2016 - 02.10.2016 Tydzień z Ewangelią

Poniżej przebieg tygodnia w Żywcu, aby zapoznać się z przebiegiem w całej diecezji kliknij

 

 25.09.2016 Niedziela

12:30 Msza święta – Konkatedra Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu

 

26 – 30.09.2016 Akcja ewangelizacyjna: czytanie Pisma Świętego (Bibleing)

26.09.2016, poniedziałek: 15:00 – 16:00 – most na Sole, ul. Kościuszki

27.09.2016, wtorek: 15:00 – 16:00 – ul. Dworcowa

28.09.2016, środa: 15:00 – 16:00 – ul. Południowa ( Słuzebnica Ducha ) 

29.09.2016, czwartek: 15:00 – 16:00 – oś. 700 – lecia

30.09.2016 Piątek 15:00 – 16:00 – targowica

 

02.10.2016 Niedziela

12:30 Msza święta – Konkatedra Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu

14:00 – 14:05 Zawiązanie wspólnoty – Rynek w Żywcu (w razie niepogody MCK w Żywcu)

14:05 – 14:30 Uwielbienie

14:30 – 14:45 Pantomima

14:45 – 15:00 Uwielbienie

15:00 – 15:15 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15:15 – 15:30 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

15:30 – 16:00 Taniec – uwielbienia, radości

16:00 – Zakończenie