Ankieta

POKÓJ I DOBRO!

Oddajemy w Twoje ręce kilka pytań dotyczących naszej wspólnej pracy przez ostatni rok spotkań

Wypełnienie tej ankiety pomoże nam w poszukiwaniu dalszej drogi rozwoju naszej Wspólnoty :)

Drogi Bracie :) Droga Siostro :)

Wspólnoty Służebnica Ducha

Ankieta jest anonimowa :)

1. Co Ci pomagało w przeżywaniu spotkań?

2. Co Ci przeszkadzało w przeżywaniu spotkań?

3. Jak oceniasz swój postęp w rozwoju duchowym?

4. Uwagi dotyczące osób prowadzących spotkania.

5. Czy chciałbyś/chciałabyś otrzymywać materiały do rozważania w domu?

6. Inne uwagi, pomysły, co można zmienić na lepsze.

7. Twoje oczekiwania. Twoje propozycje tematów spotkań?

8. Czy znalazłeś/znalazłaś swoje miejsce we wspólnocie?

9. Może chciałbyś/ chciałabyś należeć do jednej z diakonii? Propozycje

nowych diakonii.

10. Świadectwo.