Charyzmaty Ducha Św.

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Maryjo, pokorna Służebnico Pana – módl się za nami

 

Plan spotkania formacyjnego – 20.05.2015
Temat: ,,Charyzmaty Ducha Św.”

1. Przywitanie – Ks. Grzegorz (+ „sektory”)
2. Ogłoszenia – Ks. Grzegorz / Bożenka
3. Pieśń: ,,Pokorna Służebnico Pana”
4. Modlitwa do św. Michała – Mateusz Szczerba
5. Pieśń: …
6. Modlitwa na rozpoczęcie o otwarcie na działanie Ducha Św. – grupa 6/7
7. Pieśń: …(do Ducha św.)
8. Konferencja: „Charyzmaty Ducha Św.” – Marta i Marek
9. Pieśń: …
10. Spotkania w grupach (30 min) – „Duch Św. i Jego działanie”
Na początku spotkania prosimy dodatkowo odmówić: ,,Zdrowaś Maryjo”
• W jaki sposób budujesz/pogłębiasz osobistą relację z Bogiem?
• Czy doświadczyłeś bożego dotyku w formie uzdrowienia fizycznego, emocjonalnego lub duchowego?
• Czy zauważasz blokady, które ograniczają działanie Boga w twoim życiu?
• Czy otwierasz się na działanie Ducha Św. i współpracujesz z Nim na co dzień, rozpoznając Jego natchnienia?
• Czym dla ciebie są charyzmaty? Czy wierzysz, że Bóg chce cię nimi obdarować?
Spotkanie prosimy zakończyć modlitwą o prowadzenie Ducha Św. oraz „Chwała Ojcu…”
11. Pieśń:
12. Modlitwa o charyzmaty Ducha Św. dla całej Wspólnoty – Ania Mojżeszek
(po zakończeniu modlitwy przez Anię czas na modlitwę w językach)
13. Pieśń:….
14. Modlitwa uwielbienia za łaski i charyzmaty – Ania Grzegorczyk
15. Pieśń:…..
16. Apel i Błogosławieństwo