Dziecięca

 

DIAKONIA DZIECIĘCA! :)

Animatorka: Sabina Grzegorczyk.

Jaki jest cel naszej diakonii, kiedy się spotykamy, co robimy na spotkaniach ?

Nasze spotkania odbywają się, tak jak dla całej Wspólnoty, w co drugą środę.

Polegają na formacji najmłodszych uczestników Wspólnoty. Podczas Adoracji

jesteśmy zgromadzeni w Kaplicy po prawej stronie, natomiast w czasie spotkań

grupowych (i nie tylko) w salce katechetycznej lub małej zakrystii. Na spotkania

chodzi 8 – 15 dzieci w wieku szkolnym i młodsze. Realizujemy tematy ustalone

dla całej Wspólnoty, modlimy się, rozwijamy zdolności plastyczne, bawimy się

razem i chętnie pomagamy w inicjatywach Wspólnoty. ZAPRASZAMY!! :)