DZIĘKUJEMY ZA PIĘDZISIATNICĘ

 

Nasz Bóg jest wielki. W sobotni wieczór mogliśmy spotkać się z Jego wielkością i doświadczyć mocy

Ducha Świętego. Łzy, radość i pokój serca to tylko kilka objawów tego „niebieskiego” wieczoru.

Niebieskiego, bo wtedy gdy wzywa się mocy Ducha otwierają się niebiosa i Pan przychodzi z mocą. W

noc czuwania Jezusa uwielbiały wspólnoty Magnalia Dei ze Ślemienia, Damaszek z Żywca –

Sporysza i Służebnica Ducha z Żywca – Zabłocia. Chcemy podziękować naszym braciom i siostrom z

innych wspólnot. Jesteśmy razem przy Naszym Panu i to daje nam ogromną radość. Bóg nas kocha w

jedności. Niech moc Ducha świetego prowadzi nas do kolejnych wspólnych dzieł.

 

Fragment homilii ze spotkania: ,,…Dlaczego Bóg pomieszał mowę przy budowie wierzy

Babel? Czy źle było, że razem coś tworzyli. Przyczyną może być to, że ludzi zdali się na siebie,

a nie na Boga. Pycha ludzi gubi. Tracą język z Bogiem. Sami myślą, że potrafią dać innym

niebo. A moc jest z Boga. Przywrócenie języka można dostrzec w wydarzeniach dnia

Piędziesiątnicy. Jesteśmy dziś razem. Bóg przywrócił nam wspólny język uwielbienia. Dzisiaj

musimy się modlić, aby moc wyszła z Boga, a nie z nas. Co my możemy? Możemy to wszystko

przygotować. Ale to On będzie działał…”

Szczęśliwy lud, którego Panem jest Bóg. DZIĘKUJEMY!!!

ZAPRASZAMY 3 CZERWCA 2015 NA UWIELBIENIE DZIEKCZYNNE ZA DAR PIEDZIESIĄTNICY. W

NASZYM KOSCIELE O 19.00