Informacje dla wspólnoty na tydzień z ewangelią

Sobota - 17.40 - zebranie przed kościołem w centrum Żywca
              18.00 - Msza św. w konkatedrze Żywieckiej z rozesłaniem
Niedziela - prosimy o zgłoszenie się 10 minut przed mszą św. w parafiach, do których się udajecie ze Słowem

Poniedziałek i wtorek - 15.10 - wyjazd od kościoła św. Floriana na Ewangelizację Korbielowa

Piątek - 16.30 - wyjazd od kościoła św. Floriana do Korbielowa na Mszę św. z głoszeniem kerygmatu (18.00)

Błogosławieństwa na czas głoszenia Jezusa Chrystusa + :)