Liturgiczna

 

 

Zdrowaś Maryjo,  

łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Maryjo pokorna Służebnico Pana – módl się za nami

                                                                

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA SIĘ DO ODCZYTANIA CZYTAŃ MSZALNYCH

 

  1. Zrozumienie tekstu podstawą owocnego przekazu

Tego, czego sami nie zrozumieliśmy, nie można odczytywać innym. Dlatego do czytania wyznaczonego tekstu, trzeba się w domu przygotować. Do tego potrzebny jest czas. Powinniśmy więc już w przeddzień służby liturgicznej głośno odczytać wyznaczony tekst, nasłuchując co Bóg przez swoje Słowo pragnie wpierw powiedzieć nam samym…

  1. Estetyka wizualna

Słucha się nie tylko uszami, lecz również oczami. Dlatego osoba czytająca wypełniając swoją posługę, powinna zwrócić szczególną uwagę na sposób chodzenia, stania, układ rąk, styl ubioru oraz na stosunek do samej księgi Pisma św., którego słowo będzie czytała.

  1. Kontakt wzrokowy

Zanim lektor rozpocznie czytanie, postępuje tak, jak wytrawny dziennikarz telewizyjny - spogląda na zgromadzonych słuchaczy. Natomiast każdą nową myśl zaczyna od krótkiej przerwy. W ten sposób nawiązuje kontakt ze słuchaczami, którym Bóg służy, otwierając ich serca na swoje Słowo.

  1. Mikrofon, przerwy, wymowa …

Jeszcze przed rozpoczęciem czytania należy mikrofon ustawić na odpowiednią wysokość, tak, aby uniknąć manipulacji nim podczas liturgii, co wywołuje hałas i rozprasza słuchaczy, także wzrokowo.

W czytaniach występują stosowne znaki przystankowe: dwukropki, kropki, przecinki, średniki, myślniki itd. Należy je zaznaczyć podczas czytania, czyniąc odpowiednio długą przerwę.

Staranna wymowa ułatwia słuchaczom zrozumienie i przyjęcie tekstu oraz sprawia wrażenie, że lektor bierze go na serio i poważnie traktuje funkcję, którą wypełnia. Z drugiej strony, wymowa powinna być wolna od wszelkiej sztuczności.

  1. Gdy wszystko zostanie wykonane…

…wówczas można być pewnym, że będzie się swoją posługę lektora pełnić poprawnie.Trzeba jednak mieć zawsze na uwadze to, co mówi Pismo święte: "Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, tak mówcie: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać" (Łk 17, 10) ponieważ nasz wysiłek jakim jest dotarcie ze Słowem Bożym do ludzkich serc nie może być osiągnięty tylko przez nas, lecz przez Niego, przez Pana który chciał się nami posłużyć….

 

Panie,

oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,

które mam przekazywać innym.

Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem

i świadkiem Twego Słowa.

Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,

uczyń mnie swoim narzędziem,

bym mógł nieść Cię ludziom

w sercu,

w dłoniach,

na ustach

 

 

Diakonia Liturgiczna Wspólnoty Służebnica Ducha