Mądrość Boża


Zdrowaś Maryjo,

łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej.Amen.

Maryjo pokorna Służebnico Pana – módl się za nami

 

 

Plan spotkania formacyjnego – 17.09.2014

Temat: ,,Mądrość” – dar Ducha świętego

 

   1.Pieśń: ,,Pokorna Służebnico Pana”

   2.Modlitwa do św. Michała

   3.Modlitwa na rozpoczęcie: …

   4.Pieśń do Ducha św.

   5.Konferencja: ,,Mądrość darem Ducha świętego”

   6.Spotkania w grupach – „Jak szukać w sobie i u innych Mądrości?” na podstawie tekstu Listu św. Jakuba (Jk 3:13–18).

   7.Modlitwa dziękczynienia za Bożą obecność: …

   8.Modlitwa prośby o dary Ducha św., a szczególnie o mądrość:

   9.Modlitwa uwielbienia za łaski, które daje nam Pan:

   10.Apel i Błogosławieństwa

 

Prawdziwa mądrość

13 Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości! 14 Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie! 15 Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska5. 16 Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. 17 Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy6. 18 Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój7.

KOMENTARZ I PYTANIA DO ROZMOWY

Jak apostoł dzieli tutaj mądrość?

Jakie cechy posiada jedna i druga?

Jakie jest centrum mądrości? (serce)

3,14 – Słowo przetłumaczone tutaj kłująca, zostało użyte do określenia gorzkiej wody, nie nadającej się do spożycia. W ty miejscu określa ono zawiść (gr.zelos – zapał), czyli zapał skierowany w niewłaściwą stronę. W swoim sercu – w tym tkwi istota sprawy: co znajduje się w głębi serca człowieka.

Kiedy możemy mówić, że nie ma w nas mądrości?

to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie – Ludzie, których przepełnia duch rywalizacji i rozłamów, nie powinni udawać, że przemawiają z Bożą mądrością. Czynić tak, znaczy dołączać do dziejącego się zła.

Czym jest prawdziwa mądrość pochodząca od Boga?

3, 17 Przeciwieństwo zawiści i ambicji. Prawdziwa mądrość rodzi należyte stosunki między ludźmi, a to jest właściwie istotą terminu pokój w NT. Posłuszna – prawdziwa mądrość jest chętna do słuchania, uczenia się i uległości, jeśli zostanie o czymś przekonana. pełna miłosierdzia i dobrych owoców – prawdziwa mądrość wyciąga rękę do pokrzywdzonych, udzielając praktycznej pomocy. wolna od względów ludzkich i obłudy - Dosł. Niepodzielona czyli nie wahająca się raz w tę raz w tamtą stronę. Przeciwieństwo osoby chwiejnej w duszy rozdwojonej. Prawdziwa mądrość nie udaje. Jest uczciwa i szczera.

Kogo w Kościele i w pracy szczególnie cenisz za to, że potrafi podnieść ludzi na duchu, a nigdy ich nie załamuje?

Gdybyś zastosował podany dzisiaj ,,test na mądrość” do współczesnych spotkań ludzi, jak wypadłby ten test?

Czy znałeś lub znasz kogoś naprawdę mądrego?