Modlitwy

 

„Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźniemu, nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim; pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa.”

Słowa Pana Jezusa do Św. siostry Faustyny (Dz 742)

 

Diakonia modlitwy Wspólnoty Służebnica Ducha pragnie realizować wezwanie Pana Jezusa do okazywania miłosierdzia bliźnim poprzez modlitwę w powierzanych nam intencjach. Chcemy w ten sposób wypełniać najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego. Swoją modlitwą pragniemy także służyć naszej Wspólnocie wspierając ją we wszystkich podejmowanych dziełach.


Jako Wspólnota już na samym początku otrzymaliśmy od Pana wielki dar. Boża Opatrzność postawiła nam za przewodniczkę Maryję – Służebnicę Ducha Św, Pokorną Służebnicę Pana. Św. Ludwik Maria Girgnon de Montfort pisał, że „Bóg wybrał Maryję za skarbniczkę, szafarkę i rozdawczynię wszystkich swoich łask. Wszystkie łaski i wszystkie dary przechodzą przez jej ręce.” Dlatego z ufnością powierzamy codziennie wszystkie omadlane intencje wstawiennictwu Matki Najświętszej. Wierzymy słowom jej Syna: „Jeśli dwóch z Was na ziemii zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają….” Mt (18,19).


Jeśli także i Ty masz w sercu pragnienie modlitwy za innych, chciałbyś dołączyć do Diakonii modlitwy i razem z nami szturmować niebo – ZAPRASZAMY :)

Lucyna Jamrozińska, Zosia Stasica