Muzyczna

 

                                      

„Weselcie się Panem i radujcie, sprawiedliwi,
Wyśpiewujcie wszyscy prawego serca!” Ps. 32..11

 

W liście św. Pawła do Kolosan znajdujemy zachętę, by ci, którzy zbierają się na przyjście swego Pana, wspólnie śpiewali psalmy, hymny i pieśni (3.16). A św. Augustyn powiedział, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli.
W śpiewie jest jednocząca siła i z takiej właśnie potrzeby serc, aby razem wywyższać Pana, powstała, wraz z zawiązaniem się Służebnicy Ducha, diakonia muzyczna. Nasz śpiew rozbrzmiewa przy akompaniamencie gitar akustycznych, basowych, skrzypiec i bongos. Diakonia tworzy muzyczną oprawę dla spotkań i mszy organizowanych przez wspólnotę, ale również wspiera wyjazdowe inicjatywy księży i śpiewa w miejscach, do których pośle ją Bóg.
Próby odbywają się w czwarte wtorki miesiąca o 19.00 w salce katechetycznej. Śpiew nas łączy, pozwala zapomnieć o troskach dnia codziennego, a jednocześnie jest naszym wyrazem uwielbienia Pana. Każdego lubiącego śpiewać i chcącego w ten sposób wielbić Pana Boga, przyjmiemy z wielką radością. ZAPRASZAMY!!!
„I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca!” (Flp. 2. 11)