Niedziela Pokoju - Bożena

 

Pokój i Dobro!

Czym jest dla mnie Wspólnota?

Jest RADOŚCIĄ – radością mojego serca dlatego, że mogę w niej być, co z pewnością jest wielką łaską

Pana Boga, cieszę się bardzo, że mogę ją tworzyć

Jest WYZWANIEM – stawia mi różnego rodzaju wymagania, każdego dnia na nowo muszę pokonywać

siebie, swoje trudności, walczyć ze swoimi słabościami.

Jest ROZWOJEM DUCHOWYM – ponieważ podnosi mi poprzeczkę w relacji z Bogiem, z ludźmi… uczy

mnie słuchać głosu Pana …

Jest STEREM – pokazuje mi, którymi drogami należy podążać, aby osiągnąć życie wieczne, Słowo Boże

staje się dla mnie kompasem wyznaczającym odpowiednie kierunki

Wspólnota uczy mnie BEZINTERESOWNOŚCI względem drugiego człowieka

To wszystko nie oznacza, że nie jest ciężko, że wszystkie problemy, trudności zniknęły… nie omijają

mnie trudy dnia codziennego, cierpienie, choroby… ale nie dźwigam już tego wszystkiego sama…

Jezus pomaga mi to nieść, a trwanie we Wspólnocie dodaje siły i motywacji…

Dziś pragnę podziękować przede wszystkim BOGU za wspaniały plan, który przygotował dla

Służebnicy Ducha oraz MARYJI za to, że stała się naszym wzorem do naśladowania – ideałem POKORY

i SŁUŻBY… Dziękuję KS. PROBOSZCZOWI, za zielone światło i zaufanie oraz KS. MARKOWI za wielki

udział w powstaniu wspólnoty i duchową opiekę. Wielkie dzięki wszystkim OSOBĄ, które przyczyniły

się do jej powstania i KAŻDEMU, który dzisiaj ją tworzy :) i WIELKIE DZIĘKUJĘ KS. GRZEGORZOWI za

to, że daje nam na każdym spotkaniu kawałek swojego serca i za to, że słucha Boga z pokorą…