Niedziela Pokoju - Daniel

 

Moi drodzy do wspólnoty Służebnica Ducha należę od jej założenia i mogę z pewnością powiedzieć,
że to dar od Boga. To właśnie dzięki wspólnocie mogę rozwijać się duchowo.
Nasze spotkania to czas radości i wspólnego uwielbienia Pana Boga. Ktoś może powiedzieć,
że Biblia nam mówi : " Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do
Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. „ Mt 6.6
Zgadzam się z tym ponieważ każdy z nas potrzebuje pewnej intymności z Panem Bogiem,
lecz Pan Jezus zwraca się do nas w słowach : "Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem,
ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. „
Mt.5.15-16. To właśnie nasza wspólna modlitwa jest naszym światłem którym Jezus nakazuje się
dzielić z bliźnim. Gdy płonie jedna świeca można ją zdmuchnąć, lecz gdy płonie ich wiele jest to
niemożliwe.
Każdy z nas miał w swoim życiu sytuację, której nie rozumie lub z którą nie może się
pogodzić i to właśnie we wspólnocie, dzięki wspólnej rozmowie i doświadczeniu bliźniego
mogę rozpoznać wolę Bożą. To wspólnota pomaga mi walczyć ze swoimi słabościami i
zrozumieć wezwanie " Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe"
Ga.6.2
Jestem wdzięczny Panu Bogu, że pozwolił i natchnął osoby, dzięki którym powstała nasza
wspólnota Służebnica Ducha. Życzę każdemu by znalazł wspólnotę, do której chciałby przystąpić
i swoje miejsce w niej, bo uważam że wszystkie wspólnoty kościelne mają jeden cel, którym
jest Nasz Bóg, a drogą do Niego jest Jezus Chrystus.
Zachętą do tego kroku niech będą słowa Pana Jezusa : "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię
moje, tam jestem pośród nich " Mt.18.20 . Amen.
CHWAŁA PANU