Niedziela Pokoju - Monika

 

“Znałem Cię dotąd jedynie ze słyszenia, teraz zobaczyłem Cię na własne

oczy” Hb 42,5

Moje spotkanie z żywym Jezusem najlepiej I najkrócej wyraża przytoczony

wcześniej fragment Pisma Świętego z księgi Hioba. Po doświadczeniu

żywego Chrystusa I jego miłości do mnie, zapragnełam w życiu czegoś

więcej... zostałam zaproszona do wspólnoty Służebnica Ducha, gdzie mogę

pogłębiać moją osobistą relację z Panem Bogiem, ale także spotykać Go w

drugim człowieku. Każda osoba we wspólnocie jest zawsze gotowa do

pomocy a tworząc różne diakonie wzajemnie sie uzupełniamy, czego wiele

razy doświadczyłam. Kiedy w trudnych momentach potrzebowałam

modlitwy, wystarczył jeden sms a za chwilę modliło się za mnie wiele osób.

Innym razem gdy ktoś poprosił mnie o pomoc tym razem fizyczną,

wystarczyło jedno ogłoszenie na spotkaniu a w umówionym miejscu

pojawiło się wiele osób, dodatkowo przynieśli placek, po czym robota szła

wyjątkowo sprawnie :) Spotkałam się też z akceptacja mojej osoby taką jaka

jestem, bez ocen, krytyki, ale jesli trzeba wiem że mogę usłyszeć: słuchaj

tak nie można … I wiem że jest to z miłości do mnie oraz z troski o moje

zbawienie. Przykładów mogłabym podać jeszcze wiele, ale wolę zaprosić

Cię do wspólnoty byś sam się przekonał/przekonała. Piękne jest to, że dla

każdego jest u nas miejsce. Do SD należą osoby w wieku od 0 do

nieskończoności a wszyscy się doskonale czujemy razem.

Monika