Plan spotkania w Rycerce w dniu 03.10.2014

Zdrowaś Maryjo, 

łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Maryjo pokorna Służebnico Pana – módl się za nami

 

Plan spotkania w Rycerce Górnej – 3.10.2014

Temat: ,,Jezus jest Ratownikiem”

 

    1.Przywitanie – ks. Grzegorz

    2.Modlitwa doŚw. Michała

    3.Rozpoczęcie Mszy św.

Pieśni: diakonia muzyczna

Komentarze: diakonia liturgiczna

Uwielbienie po komunii św.: Beata Bydlińska

Zakończenie Mszy św.

    4.Pieśń…

    5.Zabawa i scenka prowadzi Bożenka Śleziak

    6.Pieśń…

    7.Świadectwa: Grzegorz Strzelecki, Daniel Ciuła, Zosia Stasica

    8.Pieśń…

    9.Modlitwa z uwielbieniem

    10. Zakończenie i błogosławieństwo.