Program Tygodnia z Ewangelią na Ziemi Żywieckiej

Kolorem czerwonym oznaczono wydarzenia, w których bierze udziała nasza wspólnota.

 

27.09 Sobota

- Żywiec Konkatedra: Msza św. w intencji ewangelizacji z rozesłaniem posłańców ze "Słowem" do 56 parafii powiatu żywieckiego

28.09 Niedziela

- posłańcy podczas sumy dostarczają do parafii "Słowo Pisma Świętego dla parafii"

29.09 Poniedziałek

- ewangelizacja od domu do domu w parafii Rycerka Górna

30.09 Wtorek

- ewangelizacja od domu do domu w parafii Rycerka Górna

01.10 Środa

- Żywiec Zabłocie godzina 19.30 Modlitwa wszystkich wspólnot w intencji ewangelizacji

- Rycerka Górna: Msza św. o godzinie 18.00 i głoszenie pierwszej prawdy kerygmatycznej

02.10 Czwartek

- Wieprz: Wieczór Chwały

- Rycerka Górna: Msza św. o godzinie 18.00 i głoszenie drugiej prawdy kerygmatycznej

03.10 Piątek

- Rycerka Górna: Msza św. o godzinie 18.00 i głoszenie trzeciej prawdy kerygmatycznej

- Rychwałd godzina 19.00-21.00 Czuwanie przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu

04.10 Sobota

- Rycerka Górna: Msza św. o godzinie 18.00 i głoszenie czwartej prawdy kerygmatycznej