Przeżyj z nami dzień Pięćdziesiątnicy

Plan spotkania:
19.00 - modlitwa na rozpoczęcie
19.15 - Eucharystia
20.15 - przerwa (poczęstunek)
20.35 - Adoracja z modlitwą wstawienniczą
22.00 - Jajecznica

 

Serdecznie zapraszamy :)