Słowo dla naszej parafii przekazane w ramach tygodnia z Ewangelią

XIII Tydzień z Ewangelią ,,w sieci Słowa”

 

II List do Tesaloniczan 2.13-17

 

Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. Po to wezwał was przez głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.

 

Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!

 

Żywiec, 28 IX 2014

 

Tekst z drugiego listu św. Pawła do Tesaloniczan (2,13-17), wzywa nas do wytrwałości. Zostaliśmy wybrani, czyli przez chrzest wszczepieni do ludu Bożego. W tym ludzie Bóg działa przez Ducha świętego, który udziela natchnienia wybranym ludziom z pośród nas, by prowadzili nas do Boga w oparciu o prawdę. Tylko Duch święty może nas oczyścić z tego co u nas ciemne, byśmy jeszcze bardziej byli chrześcijanami jasnymi. Takimi, których można poznać, gdy się ich spotyka. Aby tak się działo, by Duch nas dotykał, musimy wprowadzać do naszego życia naukę Jezusa, korzystając z tradycji naszych przodków. Na koniec fragmentu mamy „modlitwę – życzenie” dla każdego. Paweł życzy nam dobrej nadziei. Dobrej, czyli tej, która jest nadzieją życia wiecznego. Ta nadzieja mieści się w sercu człowieka, którego działanie i mowa czyni drugiemu dobro. Pochodzi z miłości do bliźniego. Bądźmy zatem wytrwali w czynieniu dobra dla innych i życiu Słowem Bożym. Bądźmy wytrwali w tym, co mamy w naszej parafii w Żywcu Zabłociu.

 

Ks. Grzegorz