Sługa słuchający nauki Jezusa, aby móc przekazywać ją dalej - konferencja ks. Marka z dnia 18.01.2017