Służba jako wierność Bogu i jego przykazaniom - konferencja ks. Tomasza z dnia 16.11.2016