Święci według Służebnicy Ducha

W dniu 07.01.2015 na naszym spotkaniu, została przeprowadzona wspaniała zabawa :)

Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy, według kwartału swoich urodzin.

Każda grupa miała za zadanie opisać dwudziestoma słowami otrzymaną postać Biblijną.

Poniżej prezentuejmy efekty :)